Laser Symag Polska
   OFERTA SERWISOWA

Każda placówka handlowa bywa narażona na problemy techniczne
i nieplanowane przerwy w pracy. W celu zapobieżenia takim sytuacjom
i zagwarantowania naszym Klientom ciągłości pracy, stworzyliśmy Dział obsługi klienta - Help Desk, gdzie przyjmowane są zgłoszenia dotyczące problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem. W ramach tej usługi oferujemy stałe wsparcie informatyczne i techniczne dla zapewnienia naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa w przypadku niespodziewanej awarii. Help Desk LaSer Symag to zespół wykwalifikowanych konsultantów, którzy służą Państwu pomocą w jak najszybszym rozwiązaniu zaistniałych problemów oraz gwarantują ciągłość obsługi każdego zgłoszenia, poprzez monitorowanie Państwa podwykonawców, mających zapewnić usunięcie awarii sprzętowych.

Help Desk to:
- specjalistyczna konsultacja
- możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące eksploatacji systemu objętego usługą
- zdalna pomoc techniczna w zakresie instalacji lub konfiguracji produktów informatycznych
- pomoc związana z użytkowaniem oprogramowania
- nadzór nad pełnym cyklem problemu, od momentu zgłoszeia po jego rozwiazanie
- rejestracja, zlecenie, przekazanie pracy do odpowiedniego podwykonawcy

Usługi Help Desk świadczymy obecnie dla Klientów w Polsce, we Francji,
i w Hiszpanii.

LaSer Symag Polska - Strona Główna